Monday, 03/10/2022 - 01:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ CAI LẬY

Ngày 18/01/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND thành lập trường Tiểu học Mỹ Phước Tây trên cơ sở hợp nhất trường Tiểu học Đặng Văn Bê và trường Tiểu học Trần Thị Gấm

 

Ngày ban hành:
18/01/2022
Ngày hiệu lực:
01/03/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực