Monday, 03/10/2022 - 01:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ CAI LẬY
 • Huỳnh Tuấn Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0913.633.034
  • Email:
   huynhtuandien.pgd@tiengiang.edu.vn
 • Đặng Thị Huỳnh Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0273.3826.903
  • Email:
   dangthihuynhlien.pgd@tiengiang.edu.vn